וואס איז שלימת ושמחת הבית? י

שלימת ושמחת הבית איז אן אויסבארבייטע און איבערגעצייגטע מהלך, טריט ביי טריט וואס גייט דיך ווייזן פונקטליך ווי אזוי ארויסצוקומען פון דיין ביטערניש, אדער פון דיין געהיריגע לעבן, און ארימטוישן יעדע מניוט צו א געשמאקע פרייליכע און ערפילטע לעבן, טוישן די שווערסטע צייטן צו א געשמאקע פרייליכע און ערפילטע צייט.  דו גייסט דיך אויסלערנען פונקטליך וואס דו האסט צו טוהן און וואס צו זאגן יעדע טריט אויפן וועג, אז אלע דיינע חלומות זאלן ווערן א מציאות

הער פון די וואס זייערע אלע חלומות זענען באמת געווארן א מציאות, זיי האבן געטוישט זייער גאנצע לעבן צו א געשמאקע פרייליכע און ערפילטע לעבן, ארימגעטוישט די שווערסטע צייטן צו די געשמאקסטע צייטן

 דו קענסט טוהן דער זעלבע

אויב ביז 30 טעג וואס דאס איז נאך דער 5'טע שיעור, שפירסטו נישט אז דיין שטוב איז געווארן געשמאק און פרייליך, רוף אריין אין אפיס (פאר דער 6'טע שיעור) און מיר וועלן דיך צוריקגעבן די גאנצע געלט + $50 קעשג
 

ווער איז הרב ר' אליהו פנחס אייזענבערגער שליט"א? י

הרב ר' אליהו פנחס אייזענבערגער, טוט העלפן מענטשן אנצוקומען פון וואו נאר זיי זענען יעצט, צו א געשמאקע פרייליכע און ערפילטע לעבן צוזאמען זייער ווייב, וואס האלט און איין ווערן בעסער.י
י

הרב ר' אליהו פנחס איז דער אויסגערופנער דיין ומורה הוראה אויפן געביט פון שלימות ושמחת הבית. י

הרב ר' אליהו פנחס האט ב"ה צוריקגעשטעלט שטובער וואס האבן געהאלטן ביים צאמפאלן פון אומוויסנקייט און אומקלארקייט וואס מען דארף טוהן אין א אידישע שטוב.י
ווי מערסטנס פראבלעמען און א אידישע שטוב קומט דורך נישט וויסן, נישט לערנען און נישט מיטיילן ווי אזוי מען פארמינערט אומצופרידנהייט און מען פארמערט סיפיק מיט געשמאק. י

כתבי הוראה

ווער געבט אן הסכמה? י

 זעה וואס די גדולי ישראל האבן געשריבן אויף הרב ר' אליהו פנחס אייזענבערגער שליט"א

שאלות ותשובות

איך בין שוין 25 יאר נאך מיין חתונה וועט עס מיך אויך העלפן? י


מענטשן מער ווי 28 יאר נאך זייער חתונה זענען געהאלפן געווארן אזוי ווי דו קענסט זעהן אין די בריוון

פון וועם האט דאס אן הסכמה? י


זעה וואס די גדולי ישראל שרייבן אויף הרב אייזענבערגער שליט"א

ווער גייט וויסן וואס טוט זיך ביי מיך אין שטוב? י

קיינער גייט נישט וויסן וואס גייט פאר ביי דיר אין שטוב, דו דארפסט אפילו נישט ארויסגעבן דיין נאמען

ווילאנג גייט זיך דאס אנהאלטן? י


ווי לאנג דו וועסט טוהן די זאכן וואס דו גייסט דיך אויסלערנען ביי שלימת ושמחת הבית. עס זענען זאכן וואס אויב מען טוט כסדר איז מען ב"ה מצליח 

קען עס מיך אויך העלפן? י


עס האט ב"ה שוין געהאלפן אלע סארט מענטשן אזוי ווי דו קענסט זעהן אין די בריוון וואס מענטשן שרייבן

בין איך פארזיכערט מיט מיין געלט?י


דיין געלט איז 100% פארזיכערט  אויב נאך דעם ערשטע שיעור פון די 6 שיעורים, ביסטו נישט צופרידן, קענסטו צוריקבאקומען די גאנצע געלט וואס דו האסט אריינגעלייגט, אן קיין שום שאלות געפרעגט.י